Czy Polskę stać na redukcję emisji gazów cieplarnianych

W czasie niedawnych rokowań na temat obniżenia emisji gazów cieplarnianych, czyli CO2 przez miedzy innymi kraje europejskie, Polska w pierwszym etapie zgodziła się wstępnie na podpisany pakiet klimatyczny. Zakłada on stopniowe obniżanie emisji dwutlenku węgla, celem zmniejszenia efektu cieplarnianego na Ziemi. Jednak władze naszego kraju podczas niedawnego spotkania przywódców państw Unii Europejskiej skorzystały z prawa weta i nie zgodziły się na redukcję emisji tej substancji, która do roku 2020 miała obniżyć się o 20 procent. Przedstawiciele naszego kraju oświadczyli, że możliwe będzie podpisanie takiego pakietu, jeżeli analogiczne decyzje podejmą kraje, które są największymi emiterami do atmosfery dwutlenku węgla, a więc Chiny, Indie i Stany Zjednoczone. Według przedstawicieli naszego kraju jest o co walczyć, gdyż przyjęcie przez Polskę pakietu klimatycznego w proponowanym kształcie doprowadziłoby do ogromnego wzrostu kosztu egerii w naszym kraju, co przełożyłoby się bezpośrednio na zmniejszenie się konkurencyjności naszej gospodarki i znaczny spadek produktu krajowego brutto. Polska odniosłaby tak znaczne straty, gdyż w naszym kraju najwięcej energii uzyskuje się ze spalania węgla, co powoduje dużą emisję tlenku węgla.

Dodaj komentarz