Źródła trudności

Trudności w kontaktach z innymi wynikają nie z faktu pojawienia się takich czy innych uczuć, lecz z braku umiejętności wyrażania ich we właściwy sposób. Głównymi źródłami tych trudności są:

  1. Tendencja do zaprzeczania i ignorowania uczuć własnych i cudzych – oznacza dążenie do likwidacji uczuć, które się pojawiły.

  2. Niechęć do bezpośredniego komunikowania się na temat aktualnie przeżywanych i wzajemnych uczuć – łatwiej jest mówić otwarcie o minionych uczuciach niż o obecnych przeżyciach towarzyszących aktualnym sytuacjom i kontaktom, bowiem wiąże się to z groźbą odrzucenia, ośmieszenia lub podjęcia wysiłku w celu zmiany swojego zachowania w przypadku, gdy jest ono źle odbierane przez partnera.

  3. Niewielka świadomość własnych uczuć i nieakceptowanie ich – niepewność swoich uczuć jest przyczyną trudności w wyrażaniu wewnętrznych stanów (notabene to uniemożliwia pomyślne kształtowanie kontaktów z innymi ludźmi). Do tego stanu przyczynia się także przekonanie, że uczucia i emocje przeszkadzają w rozwiązywaniu problemów międzyludzkich. Tłumienie ich uniemożliwia poznanie samego siebie, a w efekcie ogranicza zdolność do racjonalnego postępowania w kontaktach z innymi. Ignorowane emocje zniekształcają obraz świata i innych ludzi, widzimy bowiem nie to, co jest, lecz to, co czujemy.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz