Uleganie ludzi względem konformizmu

Badania i obserwacje nad uleganiem ludzi względem konformizmu wykazały, że grupa skuteczniej skłania (wywiera nacisk na jednostkę) do konformizmu, jeśli składa się ze specjalistów i jeśli jej członkowie (indywidualnie lub zbiorowo) są dla jednostki osobami znaczącymi oraz, gdy członkowie grupy są pod pewnym względem podobni do tej jednostki. Okazało się – w czasie kilku eksperymentów – że jednostka, która ma ustaloną pozycję w grupie łatwiej wyraża swoje odmienne poglądy. Ogólnie określono dwa powody istnienia konformizmu: gdy zachowanie innych może przekonać jednostkę, że jej pierwotna ocena była błędna oraz, gdy jednostka może uniknąć kary (odrzucenia czy wyśmiania przez grupę lub, gdy może uzyskać nagrodę w postaci akceptacji ze strony grupy). Bardzo ważna dla każdej jednostki (szczególnie o cechach konformisty) jest społeczna aprobata zachowania, gdyż wiąże się z kilkoma istotnymi dla jednostki konsekwencjami. A mianowicie: jest oznaką uznania (uzyskania tożsamości) dla jednostki, podnosi jej statut jako osoby zasługującej na to uznanie, zapewnia jej poczucie bezpieczeństwa, wytwarza więź między aprobującym i aprobowanym oraz określa, w jaki sposób jej zachowanie może przynosić pożądane konsekwencje. Innymi słowy, swoje powodzenie lub niepowodzenie, jednostka odzwierciedla w rzeczywistości fizycznej, a dopiero potem patrzy na swoje osiągnięcia poprzez piyzmat rzeczywistości społecznej. W tym swoistym porównaniu społecznym, jednostka obserwuje co inni mówią czują co myślą na dany temat, dzięki temu pryzmatowi uzyskuje odpowiedź, jak jest np. inteligentna, wrażliwa, atrakcyjna itp.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz