Podzielanie znaczeń

Ponadto w komunikowaniu duże znaczenie ma podzielanie znaczeń. Każdy z nas przeżywa świat w swój jedyny, niepowtarzalny sposób. Odzywa się tutaj indywidualizm każdego i uniwersalizm. Jeżeli uda się przekonać partnera, że muzyka Mozarta jest piękna, to prawdopodobieństwo wspólnego pójścia na koncert wzrasta, bowiem zachowania się upodabniają.

Najważniejszym zadaniem w komunikacji jest uzgodnienie kryteriów wartości. Osoby mające różne systemy wartości skazane są na walkę o rację. Zwolennik prawdy i zwolennik bogactwa, inaczej planują swoje życie. Chociaż obie te wartości mają swój sens, koordynacja działań będzie utrudniona i przy braku tolerancji najczęściej dochodzi do konfliktu. Na zakończenie przytoczymy cele efektywnego komunikowania się, które warto zapamiętać, aby nasze komunikaty i kontakty z innymi były dla nas nagradzające:

  1. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w sposób jasny, prosty, nie oceniający, nie karzący i unikający atrybucji. Niewiele można zyskać, jeśli ktoś mówi do nas, co powinniśmy odczuwać, jak mamy się zachowywać lub co powinniśmy zrobić ze swoim życiem.

  2. Rozwijanie zmysłu dociekliwości, chęci analizowania własnego zachowania. Możemy dużo zyskać, jeśli zrozumiemy co odczuwamy, jakie zdarzenie interpersonalne wywołuje w nas różne rodzaje odczuć, jak nasze zachowanie jest odbierane i rozumiane przez innych ludzi.

  3. Rozwijanie zdolności rozwiązywania konfliktów i sporów na zasadzie rozwiązywania problemów, nie zaś drogą przymusu czy manipulacji.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz