Negatywne skutki urbanizacji w społeczeństwie

Społeczeństwo choć pod wieloma aspektami korzysta z urbanizacji to jednak czerpie również jego negatywne plony. Nie wszystko ma swoje dobre strony, są również te słabe. Jest tak również w przypadku rozwijającej się urbanizacji. Wraz z rozwojem miast, wzrasta również ich przestępczość. To właśnie w największych aglomeracjach poziom przestępczości jest największy. Zdecydowanie spokojniej i bezpieczniej jest na wsi, niż w mieście. Staje się ono bardzo niebezpieczne, zwłaszcza po zmroku. Przestępczość ma również wpływ na rodzącą się w miastach agresje i przemoc. Panuje ona zdecydowanie z większą siłą niż na wsiach czy małych miastach. To wszystko powoduje, że ludzie nie czują się w dużych miastach bezpiecznie. Powstają w miastach liczne subkultury, niektóre z nich mogą być niebezpieczne. Zwłaszcza, gdy subkultura przeradza się w podejrzaną sektę lub grupę przestępczą. W mieście życie jest stosunkowo drogie i na człowieka czeka wiele pokus. To wszystko wpływa na wzrost liczby osób bezdomnych.

Dodaj komentarz