Interakcyjne procesy wewnątrzgrupowe

Grupy społeczne, aby istnieć nie tylko potencjalnie, ale i realnie jako odrębne od swych członków podmioty życia społecznego, muszą wytworzyć wewnętrzną organizację. Obejmuje ona przede wszystkim ustalenie i wyznaczenie pozycji społecznych i podział ról społecznych między członków grupy. W grupie istnieje układ pozycji powiązanych ze sobą za pomocą specyficznych stosunków, czyli struktura grupowa. Z poszczególnymi pozycjami związane są role społeczne, czyli zbiory przepisów określające sposób zachowywania się osoby zajmującej daną pozycję. Pozycja społeczna jest splotem uprawnień i obowiązków społecznie przez otoczenie uznawanych za przysługujące danej jednostce. Według amerykańskiego socjologa R. Lintona jednostka zajmuje tyle pozycji, ile pełni ról w różnych grupach społecznych. Pozycja społeczna jest to więc miejsce, jakie dana jednostka zajmuje w określonym czasie i w określonym systemie społecznym.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz