Grupy społeczne i niespołeczne

Najogólniej grupy można podzielić na społeczne i niespołeczne. Niespołeczna to taka, w której dwie osoby lub więcej znajdują się w tym samym miejscu, w tym samym czasie, lecz nie współdziałają ze sobą. Grupę społeczną od niespołecznej odróżniają dwie właściwości: po pierwsze w grupie społecznej osoby współdziałają ze sobą, po drugie są od siebie uzależnione w tym sensie, że zaspokojenie potrzeb i realizacja celów skłania ich do wzajemnego zaufania i wpływania na postępowanie wobec siebie. Innym często stosowanym sposobem systematyzacji grup społecznych jest podział na grupy małe i duże. Za grupy małe uważa się grupy społeczne, w których wszyscy członkowie są w stanie wchodzić w osobiste, bezpośrednie styczności i stosunki społeczne face to face relations (relacja twarzą w twarz). Zaś grupy duże obejmują tak wielkie liczby członków, że nie są oni w stanie wchodzić w styczności i stosunki osobiste, ale porozumiewają się i utrzymują łączność za pomocą pism, zebrań, radia i innych środków przekazu.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz