Czy urbaniści przestrzegają wytycznych zawartych w Karcie Przestrzeni Publicznej

Przyjęta na III Kongresie Urbanistyki Polskiej w 2009 roku Karta Przestrzeni Publicznej, ustala kierunki działania polskich urbanistów w trosce o zachowanie przestrzeni publicznej, jako wspólnego dobra mieszkańców. Oprócz budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, społeczeństwo musi mieć wystarczającą przestrzeń do kontaktów i komunikacji. Jest to dobro wspólne, z którego mają prawo korzystać wszyscy mieszkańcy danej miejscowości, jednocześnie powinno zaspokajać potrzeby społeczne, a o jego charakterze decyduje lokalna społeczność poprzez sposób jej użytkowania. Czy ta zasada jest przestrzegana? Krakowski Kazimierz jest bardzo popularnym miejscem do rekreacji dla mieszkańców miasta i turystów z całego świata. Ostatnio media podały informacje o planach sprzedaży Placu Nowego, kultowego miejsca dla krakowian, prywatnym nabywcom. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, w miejscu gdzie gromadzą się setki ludzi w okolicznych knajpkach, gdzie handluje się warzywami, gdzie jest już historyczny okrąglak z najlepszymi na świecie zapiekankami i schabowymi, gdzie czas płynie powoli w cieniu historii, może powstać kolejny supermarket, lub salon samochodowy. Miejsce zupełnie straci swój charakter i klimat. Czy o taką przestrzeń publiczną chodzi?

Dodaj komentarz