Czy Barabasz był powstańcem żydowskim

Jeden z historyków polskich opublikował ostatnio pracę, według której Barabasz, którego żydzi zażądali uwolnienia, skazując tym samym na śmierć Jezusa,, nie był wcale pospolitym przestępcą czy też mordercą, jak przez całe stulecia powszechnie twierdzono. Okazuje się bowiem, że w czasach życia Jezusa w okupowanym Państwie Żydowskim działał ruch oporu przeciw Rzymianom, przygotowujący powstanie żydowskie. Nie miał on wprawdzie rozmiarów powstania całego społeczeństwa, był to raczej rodzaj walki partyzanckiej. Członkowie ruchu, podzieleni na małe grupki, przejawiali swoją aktywność głównie w zabijaniu pojedynczych Rzymian, a także swoich współobywateli, którzy z nimi kolaborowali. Byli bardzo niewygodni dla Rzymian, dlatego postanowili oni Barabasza przykładnie ukarać. Motywem tego, że zebrani przed świątynią Żydzi zażądali uwolnienia Barabasza, mogło być to, że popierali działania zmierzające do wyzwolenia Jerozolimy, a Galilejczycy, do których zaliczał się Jezus, uważani byli za osoby z prowincji, wiec nie cieszyły się wielkim poważaniem w Jerozolimie.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz