Logo TIMM MAGAZYN

Blog

Czym dla mnie jest tolerancja?

Zadaliśmy to pytanie przedstawicielom różnych środowisk. Dzieciom, osobom ze środowisk: prawicowych, liberalnych oraz duchownym.

Łukasz Kowalski konserwatywny-liberał
Tolerancja dla mnie oznacza poszanowanie drugiego człowieka i jego inności. Każdy z nas jest wolny i może robić, co chce i myśleć, co chce, pod warunkiem, że nie szkodzi otoczeniu. Tolerancja nie oznacza akceptacji i mam pełne prawo do wygłaszania swojej opinii, nawet jeśli jest ona krytyczna wobec danej grupy, zjawiska czy pojedynczej osoby. Mamy spierać się merytorycznie i dyskutować ze sobą jak cywilizowani ludzie, a nie budować mury. Tolerancja obowiązuje w obie strony i m.in. dlatego mniejszość nie może wymuszać akceptacji na większości.

Adam Wawrzyniak
Tolerancja ma dwa oblicza. Pierwsze pozwala mi poczuć się dobrze we własnej skórze, daje swobodę wyrażania się, szanuje moją inność i rozumie, jak złożona jest natura ludzka. Gdyby tolerancja mogła mówić, powiedziałaby – Ecce homo! z błyskiem w oku. Druga twarz tolerancji jest znacznie częściej zgrabną maską – pustym słowem, frazesem podczas kurtuazyjnej rozmowy, politycznie poprawnym sloganem powtarzanym bez refleksji, a dla niektórych przykrym, społecznie oczekiwanym obowiązkiem. To od naszego wolnego wyboru i sumienia zależy, czy bezpiecznie ukryjemy się za tą maską pozorów, czy jednak podejmiemy pewien wysiłek i spojrzymy na drugiego człowieka z zainteresowaniem i z iskrą w oczach.

Ksiądz Prawosławny Bazyli Sawczuk
Pojęcie tolerancji jest dla mnie podstawowym wyznacznikiem zarówno oczekiwania, jak również wyzwaniem w sytuacji procesów przemiany kulturowej i cywilizacyjnej w wymiarze globalnym. Migracja ludności i przyjmowanie nowych i nieznanych wcześniej obyczajów wymaga uczenia się nowych form życia społecznego. Tolerancja i poszanowanie inności jest podstawowym obowiązkiem każdego człowieka.
Nikt nie ma obowiązku uznawania innej religii, odmienności w sferze orientacji seksualnej czy też tożsamości światopoglądowej. Mój kościół nie musi się godzić ze wszystkim, nie musi również akceptować takich a nie innych wyborów. Uważam za niedopuszczalne stosowanie mowy nienawiści.
Zawsze należy uznać najwyższe dobro, jakim jest człowiek. W bardzo ożywionej dyskusji nad każdą odmiennością powinniśmy kierować się zasadą suwerenności ontologicznej każdego człowieka. Możemy się nie godzić z tym lub innym sposobem na życie, jednak uważam, że brak tolerancji, język nienawiści, ograniczanie praw mniejszości narodowych, etnicznych czy religijnych zawsze najbardziej uderzał w tych, którzy dopuszczali się przemocy. W demokratycznym społeczeństwie nie ma miejsca na język nienawiści. Wykorzystywanie różnic w celu budowania jakiejkolwiek tożsamości kulturowej, religijnej lub narodowej jest niedobre i faktycznie ogranicza poczucie tożsamości, prowadzi do zastoju i faktycznej degradacji. Starajmy się nawzajem szanować, unikajmy niechęci, wrogości i będziemy szczęśliwsi.

Milana i Julia, lat 7
Tolerancja jest wtedy, gdy ktoś jest miły dla innych od siebie. Jest też, kiedy bawię się z chorym dzieckiem i nie przeszkadza mi to, że wygląda lub mówi inaczej. Tolerancja jest wtedy, kiedy nie dokuczam i bronię go, jak nie zna tego świata. Tolerancja jest wtedy, gdy dziewczynki bawią się samochodami, a chłopcy bawią się lalkami i nikt się z tego nie śmieje i nie komentuje. Nie wolno obrażać innych.

Inez i Natalia, 9 lat
Kiedy jesteśmy tolerancyjni nie kłócimy się z powodu swoich różnic i bawimy się razem, bo tak naprawdę każdy jest miły. Kiedy jesteśmy nietolerancyjni, dzieci się odwracają i zostajemy sami. Tolerancja to szanowanie innych od nas, to nie wyśmiewanie się i nie wytykanie różnic.
Razem: Tolerancja znaczy akceptowanie innych od siebie ludzi, to akceptowanie różnych ludzi o innym kolorze skóry, z innych krajów.

ks. Kubek
Uwzględniając wszelkie możliwe aspekty – wszystko sprowadza się do wspólnego mianownika: do WOLNOŚCI. Każdy człowiek ma prawo być sobą. Świat jest wielowymiarowy. Uznanie wielości kultur, religii i sposobów na życie to podstawa PLURALIZMU. Otwarcie i zgoda na inność = TOLERANCJA.
To szanowanie ludzi o odmiennych przekonaniach. W globalnym ujęciu: pokojowe współżycie – niezależnie od tego, co ludzi oraz narody i religie różni.
Możliwie najszerzej pojmowana tolerancja: wobec odmienności światopoglądowej – kulturalnej, politycznej i religijnej – w państwie demokratycznym powinna być zasadą prawną. Mówimy – państwo światopoglądowo neutralne.
Ideologie filozoficzne, polityczne i religie, funkcjonujące INSTYTUCJE tego nie uznają. Różnej maści propagandyści oraz przywódcy religijni, wszyscy ci mający władzę zakładają, iż wyłącznie oni znają i posiadają całą prawdę. Najgorsze są totalitarne religie. Nie dopuszczają żadnego INNEGO widzenia świata ani rozumienia życia.
Nietolerancja: Dla INNYCH i OBCYCH – pogarda i wykluczenie.
Każda ideologia, że pozwolę sobie na uogólnienie i ocenę – jaka by nie była: partyjna, państwowa i religijna – niszczy tkankę człowieczeństwa i ogłupia ludzi. W imię sprawowanej władzy, podpierana demagogią i populizmem uczy fanatyzmu i prowadzi do totalitaryzmu.


Ten materiał jest początkiem, zaproszeniem do rozmowy o tolerancji oraz mowie nienawiści. Zapraszamy do śledzenia profilu facebook’owego BWA oraz TIMM magazyn, gdzie poinformujemy o spotkaniu i możliwości rozmowy z różnymi środowiskami.

21 maja 2019 | Powrót do spisu wiadomości